Can't Get Enough

Tác giả: Chưa Biết
I've been tossing and turning all night
Stand into the darkness, afraid to turn on the light
It's got nothing to do with money
I just sing, I want you honey and I just can't rest 'til I get it right 'Cause when the morning breeze starts blowing
That's when you'll hear me call your name
That's when my love starts showing
It's getting serious, baby, end of game 'Cause I can't get enough of your love
I said, I can't get enough of your love
I can't get enough of your love
I said, I can't get enough of your love You got me walkin' round in circles
Yeah, I'm always pacing the floor
But this life I'm living without you
I just can't take no more Well, the morning breeze starts blowin'
I can hear you call my name
That's when my love starts showin'
It's getting serious, baby, end of game 'Cause I can't get enough of your love
I said, I can't get enough of your love
I can't get enough of your love
I said, I can't get enough of your love I can't get enough of your love
I said, I can't get enough of your love But when the morning breeze starts blowing
I can hear it call your name
That's when my love starts showing
It's getting serious, baby, end of game 'Cause I can't get enough of your love
I can't get enough of your love
I said, I can't get enough of your love
I said, I can't get enough of your love I can't get enough of your love
I said, I can't get enough of your love
I can't get enough of your love
I said, I can't get enough of your love

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Alex Huong
Bài này đã được xem 162 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4