Cái Hời Cái A

Tác giả: Chưa Biết
Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng
là mía i ơ qua hời là hời cái ả
cái ả ới à hời a, cái ả có ả Lam Điền
nhất ngon tôi mà là mía
cái ả có ả Lam Điền
ấy hư hư ấy hự thì dâu i ớ ngoan
ấy hự thì dâu i ớ ngoan.

Nữ: Dâu ngoan la bến rằng
là tình rằng ngồi đấy
í ơ qua hời là hời cái ả
cái ả ới à hời a
cái ả có ả rể hiền
dâu ngoan em mà ngồi đấy
cái ả có ả rể hiền
ấy hư hư ấy hự thì ngồi i ớ đâu
ấy hự thì ngồi i ớ đâu?

Nam: Đôi tay la bến rằng
là tình rằng nâng ơ lấy
í i qua hời là hời cái ả
cái ả ới à hời a
cái ả có ả đồng tiền
đôi tay tôi mà nâng lấy
cái ả có ả đồng tiền
ấy hư hư ấy hự thì bẻ i í ba
ấy hự thì bẻ i í ba.

Nữ: Bẻ ba la bến rằng
là tình rằng bẻ bốn
í ơ qua hời là hời cái ả
cái ả ới à hời a
cái ả có ả thề nguyền
bẻ ba em mà bẻ bốn
cái ả có ả thề nguyền
ấy hư hư ấy hự thì lấy i í nhau
ấy hự thì lấy i í nhau.


Nhất ngoan là mía Lam Điền
Dâu ngoan ngồi đấy, rể hiền ngồi đâu?
Đôi tay nâng lấy đồng tiền,
Bẻ ba, bẻ bốn thề nguyền lấy nhau
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Alex Huong
Bài này đã được xem 39 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4