Những album tạo bởi Theresa le (15 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trẻ tuyển chọn 4 25 1380
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 2 10 1348
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 3 20 3233
NHẠC TRẼ TRỮ TÌNH 2 20 4612
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 20 3336
NHẠC XUÂN 19 3041
NHẠC TÌNH BUỒN 3 20 2186
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 3 20 2740
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 2 20 1830
NHẠC TÌNH BUỒN 2 20 2301
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 30 2991
TUYỆT PHẨM SONG CA 30 3501
THƯƠNG NHỚ VỀ CHA 12 3715
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 20 4473
Nhạc Tình Buồn 50 10899