Những album tạo bởi Theresa le (15 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trẻ tuyển chọn 4 25 788
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 2 10 1203
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 3 20 3006
NHẠC TRẼ TRỮ TÌNH 2 20 4091
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 20 2841
NHẠC XUÂN 19 2684
NHẠC TÌNH BUỒN 3 20 1859
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 3 20 2345
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 2 20 1587
NHẠC TÌNH BUỒN 2 20 2015
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 30 2643
TUYỆT PHẨM SONG CA 30 3012
THƯƠNG NHỚ VỀ CHA 12 2886
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 20 3601
Nhạc Tình Buồn 50 9237