Những album tạo bởi Theresa le (15 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trẻ tuyển chọn 4 25 1201
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 2 10 1296
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 3 20 3134
NHẠC TRẼ TRỮ TÌNH 2 20 4399
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 20 3147
NHẠC XUÂN 19 2802
NHẠC TÌNH BUỒN 3 20 2066
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 3 20 2584
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 2 20 1718
NHẠC TÌNH BUỒN 2 20 2196
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 30 2841
TUYỆT PHẨM SONG CA 30 3305
THƯƠNG NHỚ VỀ CHA 12 3359
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 20 4172
Nhạc Tình Buồn 50 10223