Những album tạo bởi Theresa le (15 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trẻ tuyển chọn 4 25 1015
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 2 10 1242
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 3 20 3056
NHẠC TRẼ TRỮ TÌNH 2 20 4206
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 20 2943
NHẠC XUÂN 19 2725
NHẠC TÌNH BUỒN 3 20 1935
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 3 20 2443
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 2 20 1644
NHẠC TÌNH BUỒN 2 20 2092
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 30 2716
TUYỆT PHẨM SONG CA 30 3131
THƯƠNG NHỚ VỀ CHA 12 3060
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 20 3823
Nhạc Tình Buồn 50 9640