Những album tạo bởi Theresa le (15 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trẻ tuyển chọn 4 25 955
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 2 10 1225
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 3 20 3039
NHẠC TRẼ TRỮ TÌNH 2 20 4167
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 20 2900
NHẠC XUÂN 19 2706
NHẠC TÌNH BUỒN 3 20 1912
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 3 20 2405
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 2 20 1616
NHẠC TÌNH BUỒN 2 20 2062
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 30 2694
TUYỆT PHẨM SONG CA 30 3086
THƯƠNG NHỚ VỀ CHA 12 2981
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 20 3733
Nhạc Tình Buồn 50 9489