Những album tạo bởi Theresa le (15 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trẻ tuyển chọn 4 25 1277
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 2 10 1309
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 3 20 3164
NHẠC TRẼ TRỮ TÌNH 2 20 4484
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 20 3221
NHẠC XUÂN 19 2968
NHẠC TÌNH BUỒN 3 20 2114
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 3 20 2652
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 2 20 1755
NHẠC TÌNH BUỒN 2 20 2237
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 30 2896
TUYỆT PHẨM SONG CA 30 3379
THƯƠNG NHỚ VỀ CHA 12 3472
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 20 4281
Nhạc Tình Buồn 50 10459