Những album tạo bởi Theresa le (15 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trẻ tuyển chọn 4 25 1076
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 2 10 1253
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 3 20 3075
NHẠC TRẼ TRỮ TÌNH 2 20 4247
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 20 2991
NHẠC XUÂN 19 2747
NHẠC TÌNH BUỒN 3 20 1959
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 3 20 2486
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 2 20 1669
NHẠC TÌNH BUỒN 2 20 2131
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 30 2748
TUYỆT PHẨM SONG CA 30 3188
THƯƠNG NHỚ VỀ CHA 12 3130
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 20 3931
Nhạc Tình Buồn 50 9838