Những album tạo bởi Theresa le (15 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trẻ tuyển chọn 4 25 1151
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 2 10 1273
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 3 20 3112
NHẠC TRẼ TRỮ TÌNH 2 20 4316
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 20 3078
NHẠC XUÂN 19 2775
NHẠC TÌNH BUỒN 3 20 1992
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 3 20 2545
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 2 20 1696
NHẠC TÌNH BUỒN 2 20 2161
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 30 2782
TUYỆT PHẨM SONG CA 30 3243
THƯƠNG NHỚ VỀ CHA 12 3245
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 20 4067
Nhạc Tình Buồn 50 10050