Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 2714
Lâm Nhật Tiến 19 4262
Minh Tuyết 11 11380
Nhật Hào 13 4587
Nhạc Trung Hoa 20 8989
Miền Tây 's Nhất Linh 19 4399
Hạnh Nguyên 29 7884
Dân Ca 's Nhất Linh 34 6180
Nhạc Hoàng Trọng 17 5425
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 14877
Nhạc Khánh Băng 22 6251
Cao Thái Sơn 26 4557
Đức Trí 14 3912
Nhạc Xuân 2011 35 16763
Nhạc Ngoại 57 6965
Noel 40 5598
Sơn Tuyền 20 14788
Nhat Linh 10 4650
Quốc Đại 33 11875
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 51679
Minh Vy 22 3411