Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 2827
Lâm Nhật Tiến 19 4415
Minh Tuyết 11 11529
Nhật Hào 13 4662
Nhạc Trung Hoa 20 9516
Miền Tây 's Nhất Linh 19 4779
Hạnh Nguyên 29 8561
Dân Ca 's Nhất Linh 34 6964
Nhạc Hoàng Trọng 17 5699
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 15604
Nhạc Khánh Băng 22 6679
Cao Thái Sơn 26 5116
Đức Trí 14 4282
Nhạc Xuân 2011 35 17340
Nhạc Ngoại 57 7560
Noel 40 6403
Sơn Tuyền 20 16224
Nhat Linh 10 4976
Quốc Đại 33 13417
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 54587
Minh Vy 22 3684