Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 2858
Lâm Nhật Tiến 19 4502
Minh Tuyết 11 11603
Nhật Hào 13 4697
Nhạc Trung Hoa 20 9723
Miền Tây 's Nhất Linh 19 4955
Hạnh Nguyên 29 8793
Dân Ca 's Nhất Linh 34 7225
Nhạc Hoàng Trọng 17 5806
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 15938
Nhạc Khánh Băng 22 6862
Cao Thái Sơn 26 5303
Đức Trí 14 4370
Nhạc Xuân 2011 35 17456
Nhạc Ngoại 57 7858
Noel 40 6490
Sơn Tuyền 20 16834
Nhat Linh 10 5099
Quốc Đại 33 13873
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 55053
Minh Vy 22 3781