Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 2737
Lâm Nhật Tiến 19 4284
Minh Tuyết 11 11418
Nhật Hào 13 4600
Nhạc Trung Hoa 20 9092
Miền Tây 's Nhất Linh 19 4465
Hạnh Nguyên 29 8018
Dân Ca 's Nhất Linh 34 6300
Nhạc Hoàng Trọng 17 5489
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 15069
Nhạc Khánh Băng 22 6330
Cao Thái Sơn 26 4641
Đức Trí 14 3957
Nhạc Xuân 2011 35 16811
Nhạc Ngoại 57 7089
Noel 40 5649
Sơn Tuyền 20 15107
Nhat Linh 10 4719
Quốc Đại 33 12140
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 51884
Minh Vy 22 3470