Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 2763
Lâm Nhật Tiến 19 4315
Minh Tuyết 11 11457
Nhật Hào 13 4618
Nhạc Trung Hoa 20 9204
Miền Tây 's Nhất Linh 19 4560
Hạnh Nguyên 29 8192
Dân Ca 's Nhất Linh 34 6550
Nhạc Hoàng Trọng 17 5549
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 15243
Nhạc Khánh Băng 22 6423
Cao Thái Sơn 26 4763
Đức Trí 14 4012
Nhạc Xuân 2011 35 16861
Nhạc Ngoại 57 7246
Noel 40 5739
Sơn Tuyền 20 15440
Nhat Linh 10 4801
Quốc Đại 33 12474
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 52150
Minh Vy 22 3542