Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 2686
Lâm Nhật Tiến 19 4216
Minh Tuyết 11 11351
Nhật Hào 13 4576
Nhạc Trung Hoa 20 8879
Miền Tây 's Nhất Linh 19 4327
Hạnh Nguyên 29 7702
Dân Ca 's Nhất Linh 34 6055
Nhạc Hoàng Trọng 17 5371
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 14709
Nhạc Khánh Băng 22 6163
Cao Thái Sơn 26 4466
Đức Trí 14 3861
Nhạc Xuân 2011 35 16716
Nhạc Ngoại 57 6837
Noel 40 5559
Sơn Tuyền 20 14462
Nhat Linh 10 4586
Quốc Đại 33 11589
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 51473
Minh Vy 22 3359