Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 2848
Lâm Nhật Tiến 19 4464
Minh Tuyết 11 11576
Nhật Hào 13 4683
Nhạc Trung Hoa 20 9664
Miền Tây 's Nhất Linh 19 4917
Hạnh Nguyên 29 8755
Dân Ca 's Nhất Linh 34 7148
Nhạc Hoàng Trọng 17 5785
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 15844
Nhạc Khánh Băng 22 6825
Cao Thái Sơn 26 5263
Đức Trí 14 4336
Nhạc Xuân 2011 35 17416
Nhạc Ngoại 57 7786
Noel 40 6449
Sơn Tuyền 20 16682
Nhat Linh 10 5063
Quốc Đại 33 13764
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 54893
Minh Vy 22 3752