Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 2868
Lâm Nhật Tiến 19 4538
Minh Tuyết 11 11625
Nhật Hào 13 4724
Nhạc Trung Hoa 20 9787
Miền Tây 's Nhất Linh 19 4990
Hạnh Nguyên 29 8845
Dân Ca 's Nhất Linh 34 7308
Nhạc Hoàng Trọng 17 5845
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 16046
Nhạc Khánh Băng 22 6904
Cao Thái Sơn 26 5340
Đức Trí 14 4392
Nhạc Xuân 2011 35 17511
Nhạc Ngoại 57 7943
Noel 40 6612
Sơn Tuyền 20 16930
Nhat Linh 10 5132
Quốc Đại 33 13975
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 55155
Minh Vy 22 3803