Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 2652
Lâm Nhật Tiến 19 4168
Minh Tuyết 11 11291
Nhật Hào 13 4552
Nhạc Trung Hoa 20 8771
Miền Tây 's Nhất Linh 19 4224
Hạnh Nguyên 29 7515
Dân Ca 's Nhất Linh 34 5904
Nhạc Hoàng Trọng 17 5298
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 14489
Nhạc Khánh Băng 22 6051
Cao Thái Sơn 26 4337
Đức Trí 14 3813
Nhạc Xuân 2011 35 16671
Nhạc Ngoại 57 6693
Noel 40 5518
Sơn Tuyền 20 14125
Nhat Linh 10 4521
Quốc Đại 33 11275
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 51225
Minh Vy 22 3305