Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 2841
Lâm Nhật Tiến 19 4444
Minh Tuyết 11 11553
Nhật Hào 13 4673
Nhạc Trung Hoa 20 9604
Miền Tây 's Nhất Linh 19 4855
Hạnh Nguyên 29 8694
Dân Ca 's Nhất Linh 34 7090
Nhạc Hoàng Trọng 17 5748
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 15725
Nhạc Khánh Băng 22 6762
Cao Thái Sơn 26 5215
Đức Trí 14 4314
Nhạc Xuân 2011 35 17373
Nhạc Ngoại 57 7704
Noel 40 6425
Sơn Tuyền 20 16514
Nhat Linh 10 5034
Quốc Đại 33 13650
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 54763
Minh Vy 22 3719