Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 2797
Lâm Nhật Tiến 19 4373
Minh Tuyết 11 11498
Nhật Hào 13 4646
Nhạc Trung Hoa 20 9406
Miền Tây 's Nhất Linh 19 4704
Hạnh Nguyên 29 8411
Dân Ca 's Nhất Linh 34 6791
Nhạc Hoàng Trọng 17 5650
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 15444
Nhạc Khánh Băng 22 6578
Cao Thái Sơn 26 4989
Đức Trí 14 4197
Nhạc Xuân 2011 35 17256
Nhạc Ngoại 57 7434
Noel 40 6348
Sơn Tuyền 20 15871
Nhat Linh 10 4911
Quốc Đại 33 13059
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 54333
Minh Vy 22 3630