Một Chiều Thu

Tác giả: NGUYỄN QUANG TUYẾN & Ns.Hoàng Minh Đan

Ca sỹ thể hiện: Ns.HOÀNG -ĐAN; Ns.HOÀNG -ĐAN (Reo Rat-yeu Thuong,,,)

1/Chiều ấy ,với tôi một chiều Mộng mơ.. Ngày tháng cuốn trôi,lòng còn khát khao.. Cuộc tình khuôn.... thơ ..(nguôi). Chiều ấy đến với tôi dạt dào xuyến sao... Vứng sáng ,áng mây lững lờ trới cao... Còn đó,Bóng ai.

Vòng Tay Cha Mẹ

Tác giả: Ns.Hoàng Minh Đan

Ca sỹ thể hiện: Minh-Dan; Minh Dan ( Bis); Hoag Min' Zan

Con lớn lên ...trong vòng tay của Mẹ. Con lớn lên trong tình yêu thương của Cha. Nhưng con vẫn muốn là ...em bé dễ thương. Nhưng con vẫn muốn là em bé ...dzễ thương... Trong lòng Mẹ Cha. Mai con lớn lên rồi ! Con lớn khôn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ns.Hoàng Minh Đan