Sông Liền Biển ...

Tác giả: Hoàng Minh Dan & Ns Bầu-CÔNG

Ca sỹ thể hiện: Ns...Hoàng Minh Đan ( Hòa Âm : BầuC.)

Bài hát viết nhân ngày 8/3/2016 năm nay .. ..Sông và Biển hỏi rằng, ai có trước. Biển liền sông chỉ có / thấy ở trên cao. Biển dạt dào /ngọt ngào /Ồn ào hay Sóng biển.. ( Biển dâng trào hay giận dữ thét gào ...2).

Xuân Đên Nơi Rồi ...

Tác giả: Hoàng Minh Dan & Ns Bầu-CÔNG

Ca sỹ thể hiện: Ns Hoàng Minh Đan; Minh-Đan

..XUÂN ...XUÂN ĐẾN NƠI RỒI ! ... XUÂN , XUÂN ĐẾN NƠI RỒI ,,,XUÂN ƠI ! ..XUÂN ...XUÂN ĐẾN NƠI RỒI ! ... XUÂN , XUÂN ĐẾN NƠI RỒI ,,,XUÂN ƠI ! Mùa Xuân Chim hót véo von... Mùa Xuân tiếng Pháo nổ giòn ... Mùa Xuân mang.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ns Bầu-CÔNG