Túy Ca 1

Tác giả: CHÂU KỲ & TRƯƠNG MINH DŨNG

Thà rót cho ta, trăm nghìn chung rượu độc. Đừng một lời nào, mai mỉa cho nhau. Đưa ta đi , đưa ta vào , cơn lốc. Cho mang mang, cho mang mang, ta đến tột đỉnh sầu. Này(này) rót đi em, từng chén buồn cay đắng. Cho ta.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ CHÂU KỲ & TRƯƠNG MINH DŨNG