Hái Hoa Rừng Cho Em

Tác giả: Trương Hoàng Xuân

Ca sỹ thể hiện: Như Quỳnh; Tường Nguyên; Chế Linh; Thiên Trang; Đặng Thế Luân; Y Phụng; Tuấn Vũ; Hương Lan; Mạnh Quỳnh; Khả Tú; Quang Lê; Mai Thiên Vân; Thanh Tuyền; Trường Thanh; Đặng Trường Phát; Mã Tuyết Nga; Ngọc Chi (Feat); NgocChi; ThienHuy; Thichduthu; Thehien_Am (P2)

Hái trộm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa. Màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa, tâm tư vẫn dạt dào. Năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi. Tàn cây năm trước anh viết tên em. Còn xanh lá cành, ghi dấu kỷ niệm những.

Hái Trộm Hoa Rừng

Tác giả: Hoàng Tâm

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond; Quangthai_kr; LTRAN

Hái trộm hoa rừng. Về trao một người ngày xưa anh đã hứa. Màu hoa kỷ niệm. Tuy đã tàn úa tâm tư vẫn dạt dào. Năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi. Hàng cây năm trước anh khắc tên em. Còn xanh lá cành. Ghi dấu kỷ niệm những.

Hái Hoa Rừng Cho Em

Tác giả: Trương Hoàng Xuân & Hoàng Ngọc Quyên

Ca sỹ thể hiện: Mạnh Quỳnh - Khả Tú

Hái trộm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa. Màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa tâm tư vẫn dạt dào. Năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi, tàn cây năm trước anh khắc tên em. Còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những.