Tìm "Mat ho guom van lung linh may troi" được 2 bài (2 bài có nhạc nghe, 1 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,314 giây.

Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng (Hà Nội Niềm Tin Hy Vọng)Bài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Phan Nhân
Ca sĩ thể hiện: Chưa Biết; Hoàng Nam; Cao Minh; Quang Thọ; Tạ Minh Tâm; Trần Hiếu; Đăng Dương; Đức Thiện; Đỗ Cường; Duy Phương; Giáng Ngọc; Phan Nhân
Mặt hồ gươm vẫn lung linh mây trời, càng toả ngát hương thơm hoa Thủ đô. Đường lộng gió thênh thang năm cửa ô. Nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng. Của núi sông hôm nay và mai
Hà Nội Niền Tim Và Hy VọngBài này có nhạc nghe
Tác giả: Phan Nhân
Ca sĩ thể hiện: Trọng Tấn; Quang Lý; Tạ Minh Tâm; Trần Hiếu; Đăng Dương; Lê Thọ; Minh Hòa; Mai Ngọc Toàn; Sáng Nguyễn; Việt Hoàng
Mặt hồ gươm vẫn lung linh mây trời. Càng toả ngát hương thơm hoa Thủ đô. Đường lộng gió thênh thang năm cửa ô. Nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng. Của núi sông hôm nay và mai sau.