Tìm "TUOI THU SINH GOI MONG DANG TRINH" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,131 giây.

Ba Tháng Quân Trường (3 Tháng Quân Trường)Bài này có nhạc nghe
Tác giả: Hoài Nam
Ca sĩ thể hiện: Trường Vũ; Huy Vũ
Tuổi thư sinh gối mộng đăng trình. Vui buớc quân hành dọc ngang đời lính. Ba tháng quân trường mồ hôi đổ. Ngày đầu tiên bỡ ngỡ tau súng với nhịp đi. Lâu dần rồi chẳng khó khăn chi. Chín mươi hai ngày lẻ , bạn bè vui