Xẻ Đôi Trái Tim

Tác giả: Thái Hùng

Ca sỹ thể hiện: Lưu Gia Bảo

Anh vẫn biết rằng em chia đôi một cuộc tình. Anh vẫn chấp nhận yêu riêng em một bóng hình. Vì con tim anh đôi khi chẳng muốn vâng lời chính anh. Trong nước đua tình người muộn màng đã đến trước. Hay chính em là người vùi.