Tìm "bang tat ca xin lam dieu em muon" được 2 bài (2 bài có nhạc nghe, 1 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,259 giây.

Về Đâu 3Bài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Trương Đan Huy
Ca sĩ thể hiện: Trương Đan Huy
Hãy cho anh biết phải về đâu. Và anh sẽ phải làm chi. Để con tim níu kéo những hy vọng. Dẫu có gian khó, và sẽ có nước mắt. Vẫn xin luôn yêu em không đổi thay. Bằng tất cả xin làm điều em muốn. Anh mong em hãy là chính
Về Đâu 3Bài này có nhạc nghe
Tác giả: Không Biết
Ca sĩ thể hiện: Trương Đan Huy
Hãy cho anh biết phải về đâu. Và anh sẽ phải làm chi. Để con tim níu kéo những hy vọng. Dẫu có gian khó, và sẽ có nước mắt. Vẫn xin luôn yêu em không đổi thay. Bằng tất cả xin làm điều em muốn. Anh mong em hãy là