Tìm "chieu ve quanh hiu" được 2 bài (1 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,216 giây.

Nhạt NhòaBài này có nhạc nghe
Tác giả: Tuấn Khanh
Ca sĩ thể hiện: Ý Lan; Kasim Hoàng Vũ; 5 Dòng Kẻ; Trần Thái Hoà
Chiều về quạnh hiu. Từ biệt người yêu. Muốn nói thật nhiều. Muốn khóc một chiều. Sao cứ ngại ngùng! Lệ bỗng rưng rưng. Tình nỡ xoay lưng. Trong chiều hấp hối. Ôm ấp đêm đêm. Giấc ngủ mồ côi. Rồi từng ngày
Nhạt Nhoà
Tác giả: Tuấn Khanh
Chiều về quạnh hiu. Từ biệt người yêu. Muốn nói thật nhiều. Muốn khóc một chiều. Sao cứ ngại ngùng! Lệ bỗng rưng rưng. Tình nỡ quay lưng. Trong chiều hấp hối. Ôm ấp đêm đêm. Giấc ngủ mồ côi. Rồi từng ngày qua. Người về