Ơi Cuộc Sống Mến Thương

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện

Ca sỹ thể hiện: Tam Ca Áo Trắng; Năm Dòng Kẻ

Có chú chim non nho nhỏ. Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ. Buối sáng quanh ta như xao động. Như bầu trời xanh ươm ước mơ. Này chú chim ơi cho nhắn gửi. Lời hát tình yêu trong trái tim mọi người. Cuộc sống hôm nay tuy vất.