Miss You Finally

Tác giả: Trade Mark

Ca sỹ thể hiện: Trademark; Chưa Biết

But I miss you finally. But I miss you finally. I do remember all these years. We share the laughter shed the tears hmm yeah. Thought that forever it would be. Only you lied you lied to me. I still hold on to live days.

Miss You In A Heart Beat

Tác giả: Def Leppard

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

I believe that there's. Something deep inside. It shouldn't be. From time to time. I sure found out for. Love was such a crime. The more you get the more you fall. No need to worry no. Need to turn away 'Cause it.

I Miss You

Tác giả: Elkyphi Protion

Em nhớ,những năm tháng ấy đó vui ghê ý à, ngày đó đôi ta thật đẹp,bao nhiêu thì giờ em đau bấy nhiêu. Nhưng lòng anh vẫn nghiên về 2 phía khác nhau có một khoảng cách nó rất xa. Em yêu anh,em yêu anh mà sao anh nở bỏ em ra.

Miss Independent

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Ne Yo

Yeah yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah oh. Ooh its something about just. Something about the way she move. I can't figure it out there's something. About her said ooh its something. About kinda woman that want.

Wish You Were Here

Tác giả: Chưa Biết

Wish you were here. Me, oh my countryman. Wish you were here. Wish you were here. Don't you know the snow is getting colder. And I miss you like Hell. And I'm feeling blue. Wish you were here Me, oh my countryman.

Girl I'm Gonna Miss You

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Milli Vanilli

I KNEW IT FROM THE START. YOU GONNA BREAK MY HEART. BUT YOU STILL I HAD TO PLAY THIS PAINFUL PART. YOU WRAPPED ME 'ROUND YOUR ITTY- BITTY FINGER. WITH YOUR MAGIC SMILE. YOU KEPT ME HANGIN' ON A LOVERS CROSS A WHILE.

Official Girl

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Cassie; Lil Wayne

Danja and the Clutch. I miss you girl. I miss you girl. I'm'a make you my official girl. Listen, today makes it a year. Don't you think it's time that you made it clear. You gotta get on your biz. Tell me what it.

Đó Là Hạnh Phúc

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Anh Huy; UriBoo; DotHipe

Đừng suy nghĩ nếu đã nhất quyết sau này sẽ yêu em. Đừng toan tính trước mắt có lúc sẽ chẳng có. Vì đôi lúc vô tình em chẳng thể đứng nhìn. Thấp thoáng có bóng dáng anh chờ. Nhiều khi vẫn ước muốn con tim em đây sẽ rung.

I Miss You

Tác giả: Quốc Tuân

Ca sỹ thể hiện: Bảo Thy; Vương Khang

My girl em có phải cơn mơ. Vì sao những lần gặp gỡ. Anh ngỡ như đang trọn vẹn sống những ngày thơ. Thầm mơ những ước nguyện mai sau. Ngày ta thuộc về nhau. Tinh tú dẫn lối sáng soi bao đêm dài. Sẽ những ngày không ngừng.

I Miss You

Tác giả: Mr. Siro

Ca sỹ thể hiện: Mr. Siro

My girl, em có phải cơn mơ. Vì sao những lần gặp gỡ. Anh ngỡ như đang trọn vẹn sống những ngày thơ. Thầm mong những ước nguyện mai sau. Ngày ta thuộc về nhau. Tinh tú dẫn lối sáng soi bao đêm dài. Sẽ những ngày không.

26 Pages<12345678910>»