When You Kiss Me

Tác giả: Shania Twain

Ca sỹ thể hiện: Shania Twain

This could be it, I think I'm in love. It's love this time. It just seems to fit, I think I'm in love. This love is mine. I can see you with me when I'm older. All my lonely night are finally over. You took the.

Will You Still

Tác giả: Chưa Biết

Will you still need me if. You find your dreams. Will you still love me if. I see you free. When i'm away from you. Will you miss me. Just tell me will you still. Girl, you know how much we've been through. Can't image my.

Doctor Jones

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Aqua

Sometimes the feeling is right you fall in love for the first time heart beat and kisses so sweet summertime love in the moonlight. Eye yipi I ooh. Eye yipi I eh. Eye yipi I ooh ahh. Now that the summer is gone you had.

Đợi Chờ Một Tình Yêu

Tác giả: Nguyễn Đình Vũ

Ca sỹ thể hiện: Lê Thành Dương

Đợi chờ 1 tình yêu quá xa xôi, hiểu rằng cuộc đời đôi lúc không như.... Không như yêu nhau trong bộ phim hay. Càng không yêu nhau bên nhau trong truyện tranh hay. Một lần tình cờ anh trông thấy, câu chuyện về một cuộc tình.

Don't Leave Me This Way

Tác giả: Chưa Biết

Don't leave me this way. I can't survive. I can 't stay alive. Without your love. Don't leave me this way. I can't exist. I will surely miss. Your tender kiss. So don't leave me this way. Don't leave me this way. I.

Endless Tears

Tác giả: Trish Thùy Trang

Turning the pages of old photographs. I whisper thank you for all you're done for me. Deep in my heart you're always, here with me. Sure are the sun you are shining down on me. However rain or shine or how the day may.

Gotta Go My Own Way

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: High School Musical

Troy... huh... listen... I gotta say what's on my mind. Something about us. Doesn't seem right these days. Life keeps getting in the way. Whenever we have a plan. Is always rearranged. It's so hard to say. But I've.

Home

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Michael Buble

Another summer day. Has come and gone away. In Paris and Rome. But I wanna go home. Mmmmmmmm. May be surrounded by. A million people I. Still feel all alone. I just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I’ve been.

Maps

Tác giả: Maroon 5

Ca sỹ thể hiện: Maroon 5

I miss the days to the sweet lie. I miss the conversation. I’m such a fool of song tonight. I’m changing all of the stations. I like to think through, we had it all. We drove 'em out to 'em better days. But I’m not running.

Mình Yêu Nhau Em Nhé

Tác giả: Kim Ngân

Có đôi khi tình e thờ ơ e nào bít. Lòng lạnh giá vs những ước muốn sao mỏng manh. Lòng ngẩn ngơ a thấy u sầu vì cớ sao mãi i* e. Cho ngày đông mưa tuyết ko còn rơi. TÌnh e còn đây dành trao về a đó. Và ngày tháng sẽ mãi sưởi.