Phải Duyên Hay Nợ

Tác giả: Trúc Quỳnh

Ca sỹ thể hiện: Phi Nhung; Mạnh Quỳnh; Chưa Biết; Mộng Thi

Đưa tay, đưa tay anh ngắt cái cọng ngò. Anh ngắt cái cọng ngò chớ thương em. Thương em mà đứt ruột giả đò ngó lơ. Này em ơi có thấu tình anh chăng???? Đêm đêm bên hiên em vẫn cứ đợi chờ. Em vẫn cứ đợi chờ, chớ bao.