Ông Trăng Ơi

Tác giả: Chưa Biết

La la la... Ông trăng ơi! Xuống đây chơi với tôi. Ông dắt theo anh Cuội bên gốc cây đa già. Ông trăng ơi! Xuống đây chơi với tôi. Để anh Cuội cùng tôi múa cùng ca La la la... Chị Hằng ơi! Xuống đây chơi với tôi, chị.

Còn Duyên

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: Song Ca Bắc Ninh

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về trưa í trưa mặc lòng. Người còn không, đây em vẫn ớ ơ không em. Mà còn không đây em chửa có a chồng, đây tôi chửa có ai. Tính a tinh tính tình.

2 Pages<12