Tuổi Thần Tiên

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Thái Hiền; Ngọc Lan; Thúy Vy; Dạ Nhật Yến; Kim Huyền

Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền. Một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền. Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn. Áo ngắn đi dần, may áo mới luôn. Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào. Giọng trầm hát câu ca dao dạt dào.

2 Pages<12