Tìm "sai gon oi ta co ngo dau rang" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,165 giây.

Một Lần ĐiBài này có nhạc nghe
Tác giả: Nguyệt Ánh
Ca sĩ thể hiện: Thanh Tuyền; Nguyệt Anh
Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng. Một lần đi là một lần vĩnh biệt. Một lần đi là mòn lối quay về. Một lần đi là mãi mãi thương đau. Người tình ơi, ta có ngờ đâu rằng. Một lần đi là nghìn trùng cách biệt. Một lần đi là