Giận Nhau Một Tuần

Tác giả: Trần Quý

Ca sĩ: Vũ Tuấn

Ca sĩ khác: Chế Linh; Phi Chiến; Mạnh Quỳnh; Tuấn Vũ; NguoiDepDiamond; Đặng Vũ (Nhạc Trữ Tình)

Lặng lẽ hai người không nói năng. Giận nhau làm cả đôi bẽ bàng. Không muốn nhìn mà cứ quay lưng. Hai đứa giận đòi hết thư tình. Khi đã chẳng hợp duyên hợp tính. Một đứa hay buồn hay dỗi luôn. Lại thêm một đứa hay.

danh sách bài hát của ca sĩ Vũ Tuấn