Nhạc Trầm Tử Thiêng

Nhạc Trầm Tử Thiêng
Người tạo: phamthinha
Ngày tạo: 25 tháng 1 năm 2011.
Lượt xem: 11793
Số bài hát: 27 bài
Tải album

Bài hát trong album

  1. Trầm Tử Thiêng - Quang Lê - 7000 Đêm Góp Lại
  2. Trầm Tử Thiêng - Yến Phương - Ai Biểu Anh Làm Thinh
  3. Trầm Tử Thiêng - Thanh Tuyền & Chế Linh - Bài Hương Ca Vô Tận
  4. Trầm Tử Thiêng - Dạ Nhật Yến & Lệ Thu - Bài Tình Ca Mùa Đông
  5. Trầm Tử Thiêng - Khánh Ly - Bài Xuân Này Xin Hát Quanh Năm
  6. Trầm Tử Thiêng - Vũ Khánh - Biệt Khúc
  7. Trầm Tử Thiêng - Đặng Thế Luân - Cách Biệt
  8. Trầm Tử Thiêng - Hợp Ca - Cám Ơn Anh
  9. Trầm Tử Thiêng - Trịnh Vĩnh Trinh - Chợt Nghĩ Về Hai Nơi
  10. Trầm Tử Thiêng - Hoàng Oanh - Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy
  11. Trầm Tử Thiêng - Khánh Ly - Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng
  12. Trầm Tử Thiêng - Hương Lan - Cõi Nghìn Trùng
  13. Trầm Tử Thiêng - Duy Khánh - Con Quốc Việt Nam
  14. Trầm Tử Thiêng - Khánh Ly - Đêm Nhớ Về Sài Gòn
  15. Trầm Tử Thiêng - Kim Tiểu Long & Y Phụng - Đò Dọc
  16. Trầm Tử Thiêng - Trúc Lam & Trúc Linh - Đời Không Như Là Mơ
  17. Trầm Tử Thiêng - Chí Tâm & Hương Lan - Đưa Em Vào Hạ
  18. Trầm Tử Thiêng - Vũ Khanh - Hạnh Phúc Ta, Hạnh Phúc Người
  19. Trầm Tử Thiêng - Hợp Ca - Hạt Mưa Trên Poncho
  20. Trầm Tử Thiêng - Hợp Ca - Hãy Vui Lên
  21. Trầm Tử Thiêng - Duy Khánh - Hòa Bình Ơi! Việt Nam Ơi!
  22. Trầm Tử Thiêng - Khánh Ly - Hối Tiếc
  23. Trầm Tử Thiêng - Khánh Ly - Lời Tạ Từ
  24. Trầm Tử Thiêng - Vũ Khanh - Lời Tiền Thân Của Cát
  25. Trầm Tử Thiêng - Khánh Ly - Lời Vỗ Về Cho Ngày Sầu Muộn
  26. Trầm Tử Thiêng - Hương Lan - Mẹ Hậu Giang
  27. Trầm Tử Thiêng - Khánh Ly - Mộng Sầu
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN