Nhạc Trầm Tử Thiêng

Lượt nghe: 10578.   

Album tạo bởi phamthinha vào ngày 25 tháng 1 năm 2011.

Danh sách bài hát trong album

1. Trầm Tử Thiêng - Quang Lê - 7000 Đêm Góp Lại
2. Trầm Tử Thiêng - Yến Phương - Ai Biểu Anh Làm Thinh
3. Trầm Tử Thiêng - Thanh Tuyền & Chế Linh - Bài Hương Ca Vô Tận
4. Trầm Tử Thiêng - Lệ Thu & Dạ Nhật Yến - Bài Tình Ca Mùa Đông
5. Trầm Tử Thiêng - Khánh Ly - Bài Xuân Này Xin Hát Quanh Năm
6. Trầm Tử Thiêng - Vũ Khánh - Biệt Khúc
7. Trầm Tử Thiêng - Đặng Thế Luân - Cách Biệt
8. Trầm Tử Thiêng - Hợp Ca - Cám Ơn Anh
9. Trầm Tử Thiêng - Trịnh Vĩnh Trinh - Chợt Nghĩ Về Hai Nơi
10. Trầm Tử Thiêng - Hoàng Oanh - Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy
11. Trầm Tử Thiêng - Khánh Ly - Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng
12. Trầm Tử Thiêng - Hương Lan - Cõi Nghìn Trùng
13. Trầm Tử Thiêng - Duy Khánh - Con Quốc Việt Nam
14. Trầm Tử Thiêng - Khánh Ly - Đêm Nhớ Về Sài Gòn
15. Trầm Tử Thiêng - Y Phụng & Kim Tiểu Long - Đò Dọc
16. Trầm Tử Thiêng - Trúc Lam & Trúc Linh - Đời Không Như Là Mơ
17. Trầm Tử Thiêng - Hương Lan & Chí Tâm - Đưa Em Vào Hạ
18. Trầm Tử Thiêng - Vũ Khanh - Hạnh Phúc Ta, Hạnh Phúc Người
19. Trầm Tử Thiêng - Hợp Ca - Hạt Mưa Trên Poncho
20. Trầm Tử Thiêng - Hợp Ca - Hãy Vui Lên
21. Trầm Tử Thiêng - Duy Khánh - Hòa Bình Ơi! Việt Nam Ơi!
22. Trầm Tử Thiêng - Khánh Ly - Hối Tiếc
23. Trầm Tử Thiêng - Khánh Ly - Lời Tạ Từ
24. Trầm Tử Thiêng - Vũ Khanh - Lời Tiền Thân Của Cát
25. Trầm Tử Thiêng - Khánh Ly - Lời Vỗ Về Cho Ngày Sầu Muộn
26. Trầm Tử Thiêng - Hương Lan - Mẹ Hậu Giang
27. Trầm Tử Thiêng - Khánh Ly - Mộng Sầu