Tàn Thu

Tác giả: Nhạc: Bạch Ngọc Long & Lời: Nguyễn Xuân Mai

Ca sĩ: Trần Anh Nhật

TÀN THU. Rừng thu chìm sâu trong cơn mưa. Vàng rơi buồn thương nghe xa xưa. Dòng sông trôi mất bóng ai rồi. Thuyền đi về đâu qua lau thưa. Ngoài kia còn mưa không thu ơi! Lòng ai chìm sâu trong chơi vơi. Chừng như nghe.

danh sách bài hát của ca sĩ Trần Anh Nhật