Khóc Mới Biết Yêu

Tác giả: Trịnh Thiên Ân

Ca sĩ: Khánh Hồng

Bóng tối vây quanh con đường càng xa. Bóng dáng đôi ta giờ đây quá xa. Người bước đi quá vội. Để em một cuộc sống biết bao nỗi sầu. Ngày xưa ấy, phải chăng giữ anh ở lại. Thì nay em chẳng phải buồn. Ngày xưa ấy, nếu hai.

Mất Anh Mất Cả Thế Giới

Tác giả: DC Tâm

Ca sĩ: Khánh Hồng

Anh có biết thế nào là mất đi người yêu không. Khi sau lưng anh em đang bật khóc. Anh có biết được rằng. Người con gái khi đã yêu ai. Sẽ yêu rất sâu chẳng biết có bền lâu. Thật lòng nếu em không giận dỗi. Thì em đâu có.

danh sách bài hát của ca sĩ Khánh Hồng