Lưu Luyến

Tác giả: Dương Quang Ðịnh

Ca sỹ thể hiện: Lệ Thu

Ngàn đời còn nhớ. Phút giây bên người mơ. Những đêm trăng mong chờ. Ðường khuya im vắng. Bóng đôi ta tìm đến. Khẻ trao chuyện mai sau. Rồi từng đêm vắng. Ðếm mưa rơi ngoài hiên. Lắng nghe câu tâm tình. Dù đời ngăn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dương Quang Ðịnh