Đôi Bờ Thương Nhớ

Tác giả: Kông Thanh Bích

Anh gặp em một lần. Trên cồn nhỏ ngoài khơi. Về đất liền nhớ mãi. Con chim nhỏ đơn côi. Sông dài xa mờ tịch. Làm sao bắt nhịp cầu. Nối hai miền thương nhớ. Bên đất rộng trời cao. Ước gì, ước gì, ta có cánh bay.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kông Thanh Bích