Đón Trăng Thu

Tác giả: Vân Đông

Ca sỹ thể hiện: Tam Ca Áo Trắng

Kìa xem trăng ngà vừa lên. Ngàn ánh reo trên hồ lung linh. Cây thông reo bên đồi xinh xinh. Mau nắm tay nhau quây quần vui ca. Mau múa reo dưới trưới trăng ngà. Trời cao rộng trời xanh ngát. Trăng sáng đêm rằm. Ta.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vân Đông