Còn Nhớ Còn Thương

Tác giả: Phương Triều & Dương Hoàng Hoa

Em có còn yêu anh nữa không ?!! Em nói đi đừng nên dối lòng. Dù đời vĩnh quyết chia phôi. Mộng tình đã nát tan rồi. Nuốc tiếc thêm mắt cay sầu nhớ. Thôi trách hờn anh chi hỡi em. Bao nhớ thương còn thương nhớ nhiều.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phương Triều