Nguyệt Cầm

Tác giả: Bùi Đức Thịnh

Ca sỹ thể hiện: Gia Huy

Nguyệt cầm như gió qua thềm. Nguyệt cầm, hương sắc môi mềm. Hắt hiu nhẹ rung phím tơ buồn tênh. Nguyệt cầm theo cánh chim trời. Nguyệt cầm bão tố tơi bời. Có ai lắng nghe xót xa chơi vơi …ru hời. Làn mây lờ lững, vầng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Bùi Đức Thịnh