Bến Bờ An Lạc

Tác giả: Nhạc Ngoại (Trung Hoa) [Lời Việt: Thầy Pháp Hòa]

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Đời vui, đời buồn; buồn vui chuyển biến là chuyện thường thế gian. Người ơi! Dù vui hay buồn, mà lòng ta quyết tâm đường tu vẫn bền . Thị phi chuyện đời, người tu phải quyết để chúng ngoài bến tai. Niềm an vui thảnh thơi.

Niềm Đau Tháng Năm Theo Chiều Lá Bay

Tác giả: Nhạc Ngoại (Trung Hoa) [Lời Việt: Thầy Pháp Hòa]

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Một ngày sống vui bên mái gia đình. Nói sao cho vừa hết niềm an lành. Lạy Phật cầu xin mãi như ngày nay. Đừng ai trách nhau mà cần hiểu nhau. Thế gian này, sao nhiều cay đắng. Tại chúng ta chẳng biết yêu thương nhau.

THẢNH THƠI (Nhạc Phật Giáo)

Tác giả: Thầy Pháp Hòa & Nhạc Qua Cầu Gió Bay

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Chuông ngân từng tiếng ối à ngân nga. Thở vào tâm tĩnh lặng a à í a. Thở ra ôí à mĩm cười, thở ra ối a mĩm cười. Tình tình tình thảnh thơi, tình tình tình thảnh thơi. An nhiên ngồi xuống ố à an nhiên. Thiền đường trên gối.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thầy Pháp Hòa