Tuyết Lạnh

Tác giả: Hoàng Lan & Tim Bùi

Ca sỹ thể hiện: Trường Vũ; Hoàng Lan

Vì đâu hỡi em tình mình dở dang. Tìm đâu dáng em mỗi khi chiều tàn. Đường đời đôi ngã chia ly. Lệ sầu đẫm ướt đôi mi. Đành lòng ngoảnh mặt bước đi. Trách chi những câu khổ đau xa lìa nhau. Lòng em nát tan cố quên tình.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tim Bùi