Cầu Cho Gia Đình

Tác giả: Lm Nguyên Lễ

Xin Chúa cho gia đình con. Biết cầu nguyện chuyên chăm sớm hôm. Xin Chúa cho gia đình con. Sống thuận hòa yêu thương hiệp nhất. Để nên chứng nhân Nước Trời. Và nên muối men cho đờ. Để chung tay loan báo Tin Mừng khắp.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lm Nguyên Lễ