Âm Nhạc Của Quê Hương

Tác giả: Thehien_Am

Ca sỹ thể hiện: Thehien_Am; TheHien_Bm; Thehien_Am (P2); TheHien (MungChuaGiangSinh); TheHien (Xả Stress); TheHien_Fm7; TheHien_Em6; TheHien_Dm; TheHien_Dm (Bonus 1)

Âm nhạc này là của tôi. Âm nhạc này là của bạn. Tôi yêu nền nhạc quê hương. Bạn yêu trữ tình dang dở kia. Bạn có yêu quê hương? Âm nhạc này là của ai. Âm nhạc này của quê hương. Quê hương tôi thì ngọt ngào. Còn chuyện.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thehien_Am