Định Mệnh

Tác giả: Hoàng Ngọc Anh

Thôi nhé anh đừng nhiều hận sầu. Đừng thương tiếc để rồi xa xôi. Đừng trách chi đã lỡ duyên đời. Hai chúng ta đi hai đường. Chuyện thương yêu đâu còn nữa. Ôm ấp chi một ĐỊNH MỆNH buồn. Để chua xót những gì cho nhau. Người.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Ngọc Anh