Hoa Học Trò (Bây Giờ Còn Nhớ Hay Không.)

Tác giả: Anh Bằng - Thơ Nhất Tuấn

Bây giờ còn nhớ hay không? Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa. Ngây thơ em rủ anh ra. Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung. Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không? Anh đem.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng - Thơ Nhất Tuấn