Ngoại

Tác giả: Jenny Thuy Dinh

NGOẠI. Lời: JENNY THUY DINH. Ngoại...Một Trời Nỗi nhớ. Không phai trong Tôi bao giờ. Ngoại... Là miền kí ức... Yêu Thương tròn xoe tinh khôi. Ngoại... Là nhắc Tôi... Phận cháu con Tôn kính nhớ về...! NGOẠI...

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Jenny Thuy Dinh