Khi Ta Được Làm Người

Tác giả: Thúy Hải

KHI TA ĐƯỢC LÀM NGƯỜI. Kiếp này ta được làm người. Là do kiếp trước mấy đời ta tu. Thế nên hãy sống vô tư. Đừng nên trách móc hận thù chi ai . Cũng đừng thấy xấu chê bai. Hay là đố kỵ người tài hơn ta. Nghiệp là tự.

Sống Đừng Bận Lời Thị Phi

Tác giả: Thúy Hải

Đời người sống được mấy hơi. Bận chi thiên hạ những lời thị phi. Sống phải nhân độ , từ bi. Bớt nhìn , bớt thấy tức thì an vui . Miệng đời khắc nghiệt oái oăm. Con dao hai lưỡi chọc đâm đủ điều. Thói đời ăn ở ngoa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thúy Hải