Gia Ngay Dau Dung Noi Thuong Nhau

Tác giả: Ngọc Dolil

Ca sỹ thể hiện: Isaac

Dẫu đã biết người không nhung nhớ. Dẫu đã biết tình không như mơ. Thế thế sao còn buồn, thế thế sao còn hy vọng nhiều. Dẫu đã biết càng yêu càng đau. Dẫu đã biết người chẳng về đâu. Thế thế sao còn buồn, thế thế sao còn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ngọc Dolil