Tìm "con gi ma tim den nhau nua khi chung ta" được 2 bài (2 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,367 giây.

Ta Đã Từng YêuBài này có nhạc nghe
Tác giả: Thái Thịnh
Ca sĩ thể hiện: Lệ Quyên; Quang Hà; Quách An An
Còn gì mà tìm đến nhau nữa khi chúng ta không cần nhau. Còn gì để lừa dối nhau nữa khi trái tim không còn đau. Gặp lại rồi mình sẽ ra sao? Làm gì tìm lại được lúc ban đầu? Hoặc là mình lại càng níu chân nhau xô ngã đời
Em Đã Từng YêuBài này có nhạc nghe
Tác giả: Thái Thịnh
Ca sĩ thể hiện: Lương Tùng Quang; Quỳnh Vi; Như Loan; Hứa Như Ý; BeWhite
Còn gì mà tìm đến nhau nữa khi chúng ta không cần nhau. Còn gì để lừa dối nhau nữa khi trái tim không còn đau. Gặp lại rồi mình sẽ ra sao? Làm gì tìm lại được lúc ban đầu? Hoặc là mình lại càng níu chân nhau xô ngã đời