Lá Thư Trần Thế

Tác giả: Hoài Linh

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Minh; Giang Tử; Đan Nguyên; Minhdang04111990; Hương Lan; Duy Khánh; Tuấn Vũ; Nu_B; Thanh Le; Hoai Linh; Kinh Kha VN; DeMen12

Lạy Chúa con là lính trận ngoài biên. Vì xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống. Ánh sao lung linh muôn màu, con tưởng hỏa châu soi tuyến đầu. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê. Chồng con vì.