Nạn Nhân Tình Yêu

Tác giả: Trần Tâm

Ca sỹ thể hiện: Trần Tâm

Tình là lắm lúc trái ngang khổ đau nhiều. Nhưng người ta cứ vẫn yêu. Tình là dối gian hay lọc lừa. Nào ai biết đâu mà ngờ. Khi người yêu người mơ người say. Người ta đâu có say. Khi người yêu người mơ người say. Nào ai.