Tìm "sợ phải lên trên trời" được 3 bài (2 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,389 giây.

Bây Giờ Còn Nhớ Hay KhôngBài này có nhạc nghe
Tác giả: Anh Bằng
Ca sĩ thể hiện: Tuấn Vũ; Duy Quang; Hương Lan; Diễm Liên; Nguyên Khang; Họa Mi; Ngọc Lan; Diệp Thanh Thanh
Bây giờ còn nhớ hay không? Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa. Ngây thơ em rủ anh ra. Ngặt được hoa phượng về nhà chơi chung. Bây giờ còn nhớ hay khônaBây giờ còn nhớ hay không? Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa.
Bây Giờ Còn Nhớ Hay Không (Hoa Học Trò, Còn Nhớ Hay Không)Bài này có nhạc nghe
Tác giả: Nhạc Anh Bằng, thơ Nhất Tuấn
Ca sĩ thể hiện: Bảo Yến; Thùy Dương; Hương Lan; Diễm Liên; Quang Linh; Vân Khánh; Quang Dũng; Đàm Vĩnh Hưng; Nguyên Khang; Chế Thanh; Đình Văn; Bích Tuyền; Người Hát Rong
Bây giờ còn nhớ hay không? Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa. Ngây thơ em rủ anh ra. Ngặt được hoa phượng về nhà chơi chung. Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không? Anh
Tình Yêu Và Hoa Phượng
Tác giả: Nhạc Hoàng Lang, thơ Nhất Tuấn
Bây giờ còn nhớ hay không. Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa. Ngây thơ em rủ anh ra. Bảo mình nhặt phượng về nhà chơi chung. Bây giờ còn nhớ hay không. Anh đem cánh phượng anh bôi hồng má em. Để cho em đẹp như tiên.