Tự Học Vọng Cổ Sáu Câu

Tác giả: Cổ Nhạc & Chí Tâm

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: AcMin
Người sửa: AcMin
Bài này đã được xem 184754 lần.  

Bài viết này chỉ cách đánh guitar vọng cổ 6 câu do ca nhạc sĩ Chí Tâm hướng dẩn.
Mong các bạn yêu thích vọng cổ sẽ tìm thấy bài này hửu ích.

Vọng cổ mỗi câu có 8 khuôn, 32 nhịp (mỗi khuôn 4 nhịp).
Khi bắt đầu câu 1 hoặc bất cứ câu nào,
người hát sẽ bắt đầu trước 16 nhịp (không có đàn).
Người đàn sẽ bắt đầu vào nhịp 16 tới hết câu 1 rồi chuyển sang câu 2, 3, v.v.

Vọng cổ có 6 cung: Hò, Xề, Xang, Xê, Cống, Líu.
Cung Líu chỉ dùng lúc kết thúc.
Vì vậy, có câu nói "ngũ cung vọng cổ" (5 cung).

Chủ âm của các cung như sau:
Giây kép (nam): SOL, SI, DO, RE, MI, SOL.
Giây đào (nữ): RE, FA, SOL, LA, SI, RE.

Câu 1 (bỏ 4 khuôn đầu, bắt đầu từ khuôn 5, 16 nhịp):
Khuôn 5: Hò
Khuôn 6: Xê
(Gõ song lang)
Khuôn 7: Xang
Khuôn 8: Cống
(Gõ song lang)

Câu 2 (8 khuôn, 32 nhịp):
Khuôn 1: Xề
Khuôn 2: Xang
Khuôn 3: Xang
Khuôn 4: Hò
Khuôn 5: Hò
Khuôn 6: Xê
(Gõ song lang)
Khuôn 7: Xang
Khuôn 8: Xang
(Gõ song lang)

Câu 3 (8 khuôn, 32 nhịp):
Khuôn 1: Xề
Khuôn 2: Xang
Khuôn 3: Xang
Khuôn 4: Xê
Khuôn 5: Xang
Khuôn 6: Cống
(Gõ song lang)
Khuôn 7: Xê
Khuôn 8: Hò
(Gõ song lang)

Câu 4 (8 khuôn, 32 nhịp):
Khuôn 1: Hò
Khuôn 2: Xề
Khuôn 3: Xề
Khuôn 4: Xê
Khuôn 5: Xang
Khuôn 6: Cống
(Gõ song lang)
Khuôn 7: Xê
Khuôn 8: Hò
(Gõ song lang)

Câu 5 (8 khuôn, 32 nhịp):
Khuôn 1: Xề
Khuôn 2: Hò
Khuôn 3: Hò
Khuôn 4: Hò
Khuôn 5: Hò
Khuôn 6: Xê
(Gõ song lang)
Khuôn 7: Xang
Khuôn 8: Xề
(Gõ song lang)

Câu 6 (8 khuôn, 32 nhịp)
Khuôn 1: Xề
Khuôn 2: Xê
Khuôn 3: Xang
Khuôn 4: Cống
Khuôn 5: Xê
Khuôn 6: Xề
(Gõ song lang)
Khuôn 7: Xê
Khuôn 8: Líu
(Gõ song lang)

Tài Liệu Tham Khảo:
Album vọng cổ chọn lọc

Nghe nhạc.
Previous Next
DL | LinkDL | LinkDL | LinkDL | LinkDL | LinkDL | LinkDL | Link


Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video