Những Dòng Thư Hồi Âm

Tác giả: Chưa Biết

Nhớ đến những lúc mình có nhau. Quanh anh không gian như chết đứng trong hạnh phúc. Rồi nghĩ đến những lúc mình cách xa. Là lòng này như vỡ nát... Viết.. từng bức thư, mà mỗi một dòng chữ là cảm xúc anh gửi vào. Mong.

Điều Bí Mật

Tác giả: Chưa Biết

Intro:. Time flies I mean. Everyday. A vẫn nơi đây. Im looking for our memories yea. Đêm dài như chưa từng thấy nắng babe. Trước mặt anh vẫn là phố vắng babe. Its Lee:. Lặng nhìn phía mắt trời đang lên …. Bình mình như ôm.