Ai Bảo Đôi Mắt Em (Ai Bảo Đôi Mắt Anh)

Tác giả: Lê Văn Thành

Ca sĩ: Phạm Ngọc Lân

Ca sĩ khác: Xuân Phú

Ai bảo đôi mắt em. Chứa cả một giòng sông. Cho hồn anh lênh đênh. Lang thang hoài không bến. Ai bảo đôi mắt em. Như giòng sông chảy siết. Kéo anh vào cơn lũ. Cuộn sóng tình đảo điên. Ai bảo đôi mắt em. Là một hồ.

danh sách bài hát của ca sĩ Phạm Ngọc Lân