Vọng cổ hài Văn Hường

Vọng cổ hài Văn Hường
Các bài vọng cổ hài của nghệ sĩ Văn Hường.
Người tạo: Ác Mìn
Ngày tạo: 19 tháng 6 năm 2010
Lượt xem: 184789
Số bài hát: 16 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN