Tình Hoài Hương (Tình Hoài Thương)

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Phạm Duy & Ngọc Hà

Ca sĩ khác: Thái Thanh; Duy Quang & Hoạ Mi; Lệ Thu; Ban Hợp Ca Thăng Long; Vũ Anh; Ban Hợp Ca Thăng Long (trước 75); Anh Ngọc (trước 75); Mai Hương & Thái Thanh & Quỳnh Giao (trước 75); Hương Lan; Trọng Tấn; Hoài Nam; Ái Vân; Đức Tuấn; Ngọc Hạ; Duy Quang & Hương Lan; Quang Lê & Ý Lan

Quê hương tôi, có con sông dài xinh xắn. Nước tuôn trên đồng vuông vắn. Lúa thơm cho đủ hai mùa. Dân trong làng trời về khuya vẳng tiếng lúa đê mê. Quê hương tôi có con sông đào ngây ngất. Lúc tan chợ chiều xa tắp.

Xuân Hiền

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Thái Hiền & Phạm Duy (pre75)

Ca sĩ khác: Phi Khanh; Kiều Nga

Xuân huy chan hoà trên khắp quê hương. Nắng chói gia đình huyền bí trăm con. Năm mươi người xuống. Năm mươi người lên. Đến lúc gặp chỗ hàn huyên. Xuân phong đem về tin tức vui chung. Gió mát cho lòng rộng rãi thong.

2 Pages<12
danh sách bài hát của ca sĩ Phạm Duy