Giết Người Trong Mộng

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Phương Hồng Hạnh

Ca sĩ khác: Tuấn Ngọc; Thanh Hà; Julie; Ngọc Anh (Việt Nam); Duy Quang; Hồng Hạnh; Anh Khoa; Elvis Phương; Julie Quang; Ngọc Lan; Thái Thanh (Pre 75); Thái Châu; Thanh Thúy; Trường Vũ; Người Hát Rong; Phạm Cao Tùng; Ngọc Anh

Làm sao giết được người trong mộng. Để trả thù duyên kiếp phũ phàng. Giết người đi! Giết người đi! Giết người trong mộng đã bội thề. Giết người đi! Giết người đi! Giết người quên tình nghĩa phu thê. Giết người đi!

Niềm Đau Của Cát

Tác giả: Hoàng Thi Thơ

Ca sĩ: Phương Hồng Hạnh

Ca sĩ khác: Ngọc Lan

Dấu giầy in trên cát. Cơn sóng nào đã cuốn trôi đi. Chữ tình phơi trên cát. Cơn gió nào đã xóa tan đi. Đôi nhân tình di trên cát. Mắt ngước nhìn tiếp nối cơn mê. Nhưng e một ngày quên đi lời thề. Quên đi lời thề.

danh sách bài hát của ca sĩ Phương Hồng Hạnh