Viết Bài Thơ Này

Tác giả: Võ Tá Hân

Ca sĩ: Nguyễn Lệ Thu

Viết bài thơ này cho người đang QUEN nhau. Viết bài thơ này gửi người đang thắm thiết YÊU nhan. Viết bài thơ này cho người đang XA nhau. Viết bài thơ này cho người đang QUÊN nhau. Viết cho những người đêm về đi lang.

Nước Chảy Mây Bay

Tác giả: Võ Tá Hân

Ca sĩ: Nguyễn Lệ Thu

Cho tôi ngồi đây. Dâng hai bàn tay nhỏ. Cho tôi ngồi đây. Xin cảm tạ ơn đời. Cho tôi ngồi đây. Cho tôi ngồi đây. Dâng hai bàn tay. Làm sao ta đừng chết. Làm sao ta sống hoài. Cuộc đời dầu bé mọn. Xin ôm hai.