Tuồn Tướng Cướp Bạch Hải Đường

Tuồn Tướng Cướp Bạch Hải Đường
"Thương người chung thủy - hận kẻ bạc tình."
Người tạo: Ác Mìn
Ngày tạo: 16 tháng 1 năm 2010
Lượt xem: 3971
Số bài hát: 4 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN